Linkbuilding

linkbuilding

De herkomst van linkbuilding

Linkbuilding is niet zo eenvoudig als het lijkt. Niet iedereen beseft dat. Het proces dat link building heet is niets meer en niets minder dan het verkrijgen van een hoge waardering voor een website. Dat gebeurt door de hoeveelheid links naar diezelfde website te vergroten. Er zijn verschillende aspecten die daarbij meewegen.

De hoeveelheid inkomende links naar een site bepaalt in hoge mate de uitkomst van de Pagerank (PR) van die website. Pagerank is een waarde die vertelt hoe hoog Google de desbetreffende website inschaalt. Daarvoor houdt Google een schaal aan die loopt van 0 tot 10.

De belangrijkste zoekmachine, Google dus, (gemeten naar het aantal mensen dat er zoekopdrachten mee uitvoert) geeft iedere website en pagina een waarderingscijfer. Een hoog cijfer betekent logischerwijze een hoge waardering. Wanneer de waardering goed is, is aan een belangrijke voorwaarde voor een topscore in Google voldaan. De score kan worden opgevoerd door te bewerkstelligen dat andere goed scorende sites naar de website linken. Ons internetbureau  kan u hierbij van dienst zijn.

Linkbuilding kan worden aangevuld en versterkt door internetmarketing.

Optimaal renderende linkbuilding campagne

Bij linkbuilding is de wetenschap dat de links écht moeten worden verworven van belang. Dit proces is linkearning gedoopt. Het houdt in dat de website of specifieke content recht moet hebben op de link. Daarvoor moet er een meerwaarde zijn op het internet. Het is om die reden onmogelijk simpelweg links aan te schaffen…

Het vaststellen van de link building doelstellingen is cruciaal. Hier moet goed over worden nagedacht. Pas als dit goed is geformuleerd wordt daadwerkelijk met linkbuilding gestart. Op die manier word de link building campagne op effectieve wijze opgezet en gestuurd. Deze methode maakt het mogelijk dat het rendement van link building activiteiten wordt gemeten aan de hand van de doelen die zijn vastgesteld.

De hoeveelheid inkomende links weegt niet alleen mee, ook op de kwaliteit van de links moet worden gelet, teneinde aan het streven een hoge positie te verkrijgen in zoekmachines te kunnen voldoen. Een goed functionerende link building aanpak mikt op het verwerven van links die binnenkomen vanaf inhoudelijk goede websites. Daarmee wordt de Pagerank omhoog gedreven en dientengevolge ook de plek in de zoekmachines.

Een effectieve link building campagne is een continue wisselwerking tussen analyse, het aanmaken van links, de samenstelling van artikelen, de productie van doelmatige content en het polsen van mogelijke linkpartners. Een doordacht plan van aanpak om dit in goede banen te leiden is onontbeerlijk. We gaan derhalve voor een optimaal renderend link building concept. De bedoeling is dat de kwaliteit van de website zo evident is, dat internetbezoekers zonder tussenkomst van anderen naar de website linken. Oftewel: linkearning in optima forma.

Wat is Linkbuilding?

Linkbuilding actieplan nader uitgewerkt

Het link building actieplan bevat een precieze omschrijving van de verschillende onderdelen van de link building campagne. Voor een link building actieplan kunt u ons linkbuilding bureau inschakelen. Het plan, toegespitst op de verschillende stadia, vindt u hieronder.

Stadia linkbuilding actieplan:

1.            Selectie zoekwoorden

In een link building campagne is het allereerst van belang de belangrijkste zoekwoorden te selecteren. Daarbij zijn de volgende twee vragen essentieel. Eén: op welke termen wil de website een aansprekende score behalen? Twee: welke zoekwoorden corresponderen optimaal met de klantbehoeftes? De zoekwoorden die op basis hiervan worden gedistilleerd zijn toonaangevend met betrekking tot links en content. Wij hebben hier veel ervaring mee. Wij  kunnen een succesvolle formule uitstippelen voor u.

2.            Bestudering concurrentie

Het bestuderen van de concurrentie is een ander aspect dat meeweegt. Websites die goed scoren op de vastgestelde zoekwoorden worden onderzocht. Wat is de herkomst van hun links? Welke content spreekt tot de verbeelding in uw branche? Hoe komt een en ander tot uiting en op welke manier bemachtigt uw website vergelijkbare en bij voorkeur nog betere links? De uitkomst van de concurrentieanalyse is dat er een keur aan websites uitrolt waar doelmatige en inhoudelijk sterke links aan kunnen worden ontleend.

3.            Goede content scoort

Er is geen webmaster die gewillig linkt naar een andere website wanneer daar geen noemenswaardige content kan worden aangetroffen. Inhoudelijk sterke en goed geformuleerde stukken tekst die samenhangen met de geselecteerde zoekwoorden zijn onmisbaar voor link building. In de regel worden daarom nieuwe pagina’s gemaakt die betekenis hebben en zijn geoptimaliseerd om te kunnen voldoen aan de overeengekomen link building doelstellingen. Het verkrijgen van links naar websites met inhoudsloze content, die ontegenzeggelijk louter vluchtig commercieel gewin nastreven is niet lonend.

4.            Intensieve zoektocht

Vervolgens vangt een intensieve zoektocht aan. We gaan op zoek naar populaire websites die grote groepen bezoekers trekken, waar je zelf een aandeel in mag hebben door data en gegevens in te voeren. Voorbeelden hiervan zijn ter zake doende websites in de branche of sites waar de (mogelijke) klanten met enige regelmaat te vinden zijn. Ziehier de meest simpele methode om links en relevante bezoekers te bemachtigen. Daarnaast zorgt het creëren van accounts op bedrijfsinformatiewebsites er voor dat de vindbaarheid van uw bedrijfsinformatie wordt vergroot. In dat opzicht kan worden gedacht aan branche fora of aan nieuwssites die een link hebben met de geselecteerde zoekwoorden.

5.            Verspreiding content

Wanneer de content is gemaakt en de meest relevante linksites zijn vastgesteld moet de content worden verspreid. De aandacht van meerdere potentiële linkpartners kan worden getrokken door geoptimaliseerde persberichten te publiceren. Het aanmaken van linkwaardige blogposts of pagina’s kan eveneens relevante websites over de streep trekken. Toch blijft de verspreiding van content door de aanhoudende stroom aan informatie die het internet overspoelt een kwestie van de aanbeveling en het promoten van linkwaardige content. Dat houdt door de bank genomen in dat websites moeten worden aangeschreven en moeten worden gebeld. Wij kunnen dit voor onze rekening nemen.

6.            Resultaatmeting

In het kader van de resultaatmeting wordt behalve toezicht houden op aangeschreven websites en de hoeveelheid geplaatste links ook naar iets anders gekeken, namelijk de kwaliteit van de links. Die wordt weerspiegeld door het (verhoogde) aantal bezoekers via de links en vanzelfsprekend ook door de plekken die worden ingenomen op de lijsten van de zoekmachines. De resultaatmeting behelst ook dat wordt nagetrokken of de geformuleerde doelstellingen zijn verwezenlijkt. Daarbij wordt tevens onderzocht welke resultaten dit tot gevolg heeft gehad. Indicaties hiervoor zijn de veranderingen in de zoekmachinescores en de wijzigingen in de Pagerank van uw site, alsmede de ontwikkeling van het aantal bezoekers. Een betrouwbaar en solide linkbuilding bureau is hier open en duidelijk over. Ook in dat opzicht zijn wij uw vertrouwde partner.

U ziet het belang in van linkbuilding alleen vindt u de prijzen die gevraagd worden erg hoog? Dan hebben wij van Communicatiewaarde de geschikte oplossing. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van linkbuilding en bieden daarnaast onze diensten voor zeer scherpe prijzen aan. U kunt bij ons kiezen uit drie verschillende pakketten. Op het moment zijn deze pakketten zeer gunstig geprijsd. Bijvoorbeeld ons uitgebreidste pakket, het gouden pakket, is nu te verkrijgen voor €2400,-. Normaal kost dit pakket maar liefst €2900,-. U bespaart dus €500,- als u er voor kiest Communicatiewaarde uw linkbuilding te verzorgen. De prijzen zijn exclusief btw.

Besteedt uw linkbuilding uit

Als eigenaar van een (klein) bedrijf heeft u het hartstikke druk. Het belang van linkbuilding ziet u wel in alleen heeft u niet de tijd om hier aandacht aan te besteden. Wanneer u de linkbuilding aan Communicatiewaarde uitbesteedt, bent u van deze zorgen af. Wij leveren zeer hoge kwaliteit en handelen volledig autonoom. In het begin overleggen we uiteraard met u, daarna ziet u ons pas weer met het eindproduct. Door het linkbuilden aan Communicatiewaarde uit te besteden kiest u voor een professioneel bedrijf dat altijd kwaliteit levert. Uiteindelijk resulteert deze samenwerking in een mooie positie van uw bedrijf in de Google lijst. Wie wil dat nou niet?

linkbuilding-partner

Vergroot uw klantenkring

Door hoog in de Google lijst te verschijnen vergroot u uw potentiële klanten kring aanzienlijk. Linkbuilding is het instrument bij uitstek om hoger in deze lijst te verschijnen. U doet uzelf en uw bedrijf een groot plezier door dit serieus te nemen. Zeker in deze moeilijke economische tijden is elke nieuwe klant meer dan welkom. Het belang om nieuwe markten aan te boren is nog nooit zo groot geweest. Twijfel daarom niet langer en neem vandaag nog contact met ons op!

SEO partners van Communicatiewaarde zijn Webton en 1Gooddesigner.

{ Comments are closed! }